Giỏ hàng

Tour nước ngoài

SEOUL-NAMI- EVERLAND-YEOUIDO PARK
SEOUL-NAMI- EVERLAND-YEOUIDO PARK
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 26/3;29/3; 02/4; 05/4 tại HÀ NỘI
Giá 1 khách chỉ từ:
11,900,000₫
SINGAPORE - MALAYSIA- INDONESIA 5N4D
SINGAPORE - MALAYSIA- INDONESIA
5 ngày 4 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 10; 14; 17; 24/4 08; 12;15; 22/5; 05; 09; 12; 23/6 03; 07; 10; 17; 24; 28; 31/7 14; 18; 21; 28/8 tại HÀ NỘI
Giá 1 khách chỉ từ:
9,990,000₫
SINGAPORE 4N3D - SQ
SINGAPORE
4 ngày 3 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 30; 31/05; 6; 7; 13; 14/06; 5; 12; 19; 22; 29/07 tại HÀ NỘI
Giá 1 khách chỉ từ:
11,200,000₫
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH
THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH
7 ngày 6 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 11/3; 18/3;1/4;8/4 29/4;20/5; 27/5;10/6; 17/6; 24/6 tại HÀ NỘI
Giá 1 khách chỉ từ:
13,990,000₫
TOKYO - YAMANASHI - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
TOKYO - YAMANASHI - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
6 ngày 5 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: 30.3; 02/4;09/4 tại HÀ NỘI
Giá 1 khách chỉ từ:
35,990,000₫
back to top